Arabulucu Kimdir Ne Yapar?

Arabulucu kimdir, ne yapar? Malumunuz ülkemizde gerek iş hukukundan gerekse de ticaret, hukukundan kaynaklı problemler mevcut. Bu sorunları taraflar çoğu zaman kendi başlarına çözemiyorlar ve durum mahkemeye yani yargıya intikal ediyor. Hal böyle olunca da yargının dosya yükü şiştikçe şişiyor. Davaların karara bağlama süreleri de uzadıkça uzuyor. Adalet bakanlığımız da bu sorunu gidermek ve hem sorunun daha kısa sürede çözüp karara bağlanabilmesi. Hem hâkimlerin iş yüklerinin azalması hem de tarafların daha az masrafla problemi çözebilmeleri adına arabuluculuk sistemini hayata geçirdi. Dolayısıyla şöyle ifade edersek, yanlış olmayacaktır, arabulucu kendi başlarına oturup dertlerine çare bulamayanlar ya da bulamayanların uzlaşma masasına oturup antlaşmalarına zemin hazırlayan kişidir. Arabuluculuğun kanunen zorunlu olduğu bazı durumlar vardır.

arabulucu kimdir ne yapar 300x158 Arabulucu Kimdir Ne Yapar?

Misal, maaş, kıdem ihbar tazminatı. Ek mesai gibi her nevi işçi alacağına ve işe iade taleplerinde veya işveren alacağı talebinde zorunludur. Ayrıca ticari anlamda konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak taleplerinde ve yine ticari anlamda tazminat taleplerinde arabulucuya başvurmak zorunlu dava şartıdır. Peki arabulucu zorunlu olmasına rağmen başvurmadan dava açarsanız ne olur? Hakim davanızı doğrudan usule uygun olmadan açıldığı gün usulden reddedecek. Ve davanın açılmamış sayılacak.

Diyelim ki arabulucuya başvurma fakat davasını açarken buna ilişkin son tutanağı dosya eklemediniz. Bu durumda hakim size tutanağı eklemeniz için bir haftalık kesin süre verir. Süre sonunda tutanak hala ortada yoksa davanız yine usulden reddedilecektir. bir örnek üzerinden konuyu pekiştirmek gerekirse işten çıkarıldığını ve alacağınızı ayrıca işe iadenin talep edeceksiniz. Dava dilekçemizi hazırladınız ama baktınız ki sizi arabulucu yönlendiriyorlar, hemen davayı aç. Açtığınız yerdeki arabuluculuk bürosuna giderek başvurunuzu yapıyorsunuz ve dosyanızı atanan arabulucu tarafından çok kısa süre içinde aramıyorsunuz.

Atama gerçekleştikten sonra maksimum 4 hafta içerisinde arabulucunun tüm toplantıları yapıp son tutanağı size vermesi gerekiyor. Bir dip not eğer ticari dava ise bu süre en çok 8 haftadır evet görüşmeleri yaptığımız ve diyelim ki ulaştınız. Bu durumda taraflar avukatlarıyla birlikte. Arabuluculuk tutanağına imzalar bu belge tıpkı mahkeme kararı niteliğine sahiptir ve tarafları aynen bağlar. Her şey iyi güzelde ulaşamadığınız anne olur. Bu durumda son tutanağı aldıktan sonra dava zamanaşımı süresi içinde davanızı açmanız gerekir. Unutmayın arabuluculuk süreci devam ettikçe zamanaşımı işlemez. Ancak işe iade davalarındaysa çok dikkat edilmesi gereken bir durum var. Uzlaşma olmazsa son tutana aldıktan sonra. 2 hafta içerisinde davanızı açmanız gerekir.

Aksi takdirde bu hakkınızı kaybetmiş olursunuz. Gelelim arabuluculuk hizmetinin bedelinin ne olduğuna eğer arabuluculuk sonucunda anlaşırsanız anlaşma miktarının 35000 liraya kadar olan kısmının yüzde altısını arabulucuya eşit olarak ödemeniz gerekir. Yani yüzde 300 sizden. Ancak eğer isterseniz ilk toplantıda bunu sizi mağdur eden tarafın ödemesini de talep edebilirsiniz. Birde madalyonun. Öteki yüzüne bakalım.

Yani anlaşamadığınız da arabulucunun ne alacağına eğer ilk 2 saatte kesin olarak anlaşamayıp son tutanağı düzenlenir siniz. Arabulucunun hizmet bedelini devlet öder görüşmeleriniz 2 saati geçerse kalan kısmı davasıyla eşit olarak ödersiniz. Ancak bunu da kendisine ödenmesini talep edebilirsiniz. Bütün bu bilgilerin ışığında size son olarak çok önemli bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Özellikle taraflardan birisi ilk toplantıya mazeretsiz şekilde katılmazsa. İleride dava açıldığında o davada haklı çıksa da tüm yargılama giderlerinden sorumlu olacaktır. Dolayısıyla ilk görüşme muhakkak katılın katılacaksınız da mutlaka mazeretini bildiren ki ilerde sorun yaratmasın.

Yorum Yaz

2 + = 10