Benim Borcumdan Dolayı Ailemin Malları Haczedilebilir Mi?

Benim borcumdan dolayı aile malları haczedilebilir mi?

Birçok insanın kafasını kurcalayan ve tedirgin eden durumlardan birisi de kendi borçlarından dolayı anne ve babasının ya da eşin mallarının haciz edilip haciz edilemeyeceği neden bu şekilde düşündüğünü anlamak pek mümkün olmasa da hukukumuzda yerleşmiş bir ilke var. O da borcun şahsiliği ilkesi. Bu ne demek? bir kişinin borcu ancak ve ancak onu bağlar demek yani hiç kimse borcundan dolayı. Ne anne veya babanızdan, ne kardeşlerimizden, ne eşinizden ne de çocuklarınızdan kanunen herhangi bir talepte bulunamaz.

Çünkü borcun sebebi sizsiniz demek ödeme emrindeki borçlu siz olduğunuz için icra takibi doğrudan sizin aleyhinize başlatır. Alacaklı bunu talep etse bile icra dairesi dosya da sizin dışınızda muhatap olmadığı için bu talebi reddedilecektir. Ancak alacaklı nasıl icra dairesine, eliyle bankalara yazı gönder tip borçlunun sizde parası varsa dosya gönderdim diyorsa. Bunu aile bireylerine de yapabilir.
benim borcumdan dolayi ailemin mallari haczedilebilir mi 300x200 Benim Borcumdan Dolayı Ailemin Malları Haczedilebilir Mi?

Yani alacaklı annenize, babanıza veya eşinize icra dairesinden haciz ihbarnamesi göndererek sizin onlarda alacağınız varsa bunu kendisine ödenmesini isteyebilir. Normalde bu hemen hemen hiç uygulanan bir yöntem değildir. Kaldı ki çoğu icra dairesi de bunu kabul etmeyebilir. Ama yargıtay 2016 yılında verdiği bir kararla bunun yapılabileceğine hükmetti için borçlu açısından sinir bozucu tarafıysa. Borcu aileden saklamak isterken bir gün ansızın ellerinde böyle bir ihbarname görme ihtimalleri yeri gelmişken belirtelim size böyle bir ihtarname gelirse 7 gün içinde en yakın icra dairesine giderek sözlü ve yazılı olarak borçlunun sizde bir alacağı olmadığı şeklinde itirazda bulunmanız gerekir.

Yorum Yaz

76 − 70 =