Evimdeki Haciz veya Aracımdaki Haciz Ne Zaman Düşer

Evimdeki ve aracındaki haciz ne zaman düşer? Son zamanlarda açılan icra dosyalarının fazlalığından ötürü icra müdürlükleri iş yapamaz hale gelmiş durumda. Adalet bakanlığı her ne kadar başka formüllerle iş yükünü azaltmaya çalışsa da icra canavarın önüne almak pek mümkün görünmüyor. Hal böyle olunca da haczedilen evlerin araçların sayısı 100 binleri aşıyor ve 7 eminler haciz edilip yakalanmış araçlarla dolup taşıyor.

Bildiğiniz gibi icra süreci şöyle işler. Borcunuzdan dolayı hakkınızda bir icra takibi başlatılır. İcra takibinin ikametgahının olduğu ilde açılması şarttır. Eğer başka bir yerde açıldıysa süresi içinde icra müdürüne gidip yetki itirazında bulunan biliyorsunuz. Diyelim ki her şey usulüne uygun tebligat aldınız ve kaderinize boyun ediniz, itiraz süresi geçtikten sonra hemen alacaklı avukatı sistem üzerinden adınıza kayıtlı araç veya ev arsa dükkan var mı yok mu? Diye sorgulama yapar. Eğer kayda değer bir şey bulursa.
evimdeki haciz veya aracimdaki haczi ne zaman duser 2019 300x169 Evimdeki Haciz veya Aracımdaki Haciz Ne Zaman Düşer

Derhal icra müdürlüğüne talepte bulunur ve size ait mala haciz işlenmesi ister icra müdürlüğü de gereğini yerine getirir. Artık mallarınız haczedilmiş demektir. Peki bundan sonra ne olur? Eğer haciz aracınıza koymuşsa haczin konulduğu tarihten itibaren 6 ay içerisinde alacaklı satış istemelidir. Aksi takdirde 6 ayın sonunda siz bulunduğunuz yerdeki icra müdürlüğüne giderek dosyanın esas numarası söylüyorsunuz ve altta gördüğünüz kanun maddesine dayanarak. Aracınızdaki haczin kaldırılmasını talep ediyorsunuz.

Size önerim haczin kaldırılmasını müteakip aracınızı hemen satmanızı aksi takdirde alacaklı veya vekili yeniden haciz talep edecektir. Araçlarda 6 ay olan bu durum ev arsa gibi taşınmaz mallarda ise bir yıldır yani alacaklı veya avukatı taşınmaz malı haciz işlediği tarihten itibaren bir yıl içinde satış istemezse siz aynı prosedürle haczin kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.

Yorum Yaz

58 − 51 =