Evlatlıktan reddedilme diye birşey var mı Reddedilen mirastan pay alınabilir mi?

Evlatlıktan reddedilme diye bir şey gerçekten var mı?

Yeşilçam sinemasında hemen her filmde bir kez duyduğumuz o enfes cümle evlatlıktan reddederim. Biz bunu filmlerde genelde aileye karşı arıza çıkaran sorumsuz delikanlı ya yönelik babasının oynadığı son koz olarak duyarız. Peki burada gerçekte anlatılmak istenen nedir? bir kişinin anne ve babasına karşı evlatlık görevini gereği gibi yerine getirmemesi durumunda anne veya baba. Çocuğu mirasçılıktan çıkarma yoluyla miras hakkından yoksun bırakabilecek olmasıdır. Tabii, anne ve baba öyle kafasına göre bunu yapamaz.

evlatliktan reddedilme diye birsey var mi reddedilen mirastan pay alinabilir mi 150x150 Evlatlıktan reddedilme diye birşey var mı Reddedilen mirastan pay alınabilir mi?

Mutlaka bazı şartların varlığı gerekiyor. Şöyle ki mirasçı yani evlat miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse evlatlıktan reddedip mirastan mahrum bırakılabilir. Ağır suçun ne olduğuna bakacak olursak, hırsızlık iffetsiz bir hayat sürme, uyuşturucu satma veya kullanma, aile ve yakınlarına karşı onur ve haysiyetlerini gözetmeden davranmak.

Mirasbırakanın verdiği vekaleti kötüye kullanmak veya ihtiyacı yokken onu tıbbi tedaviye zorlamak gibi durumlar ağır suç kapsamına girmektedir. Gerçekten de bu şartlar varsa anneniz veya babanız tarafından evlatlıktan reddedebilirsiniz.

Ancak bu durumun vasiyetnamede sebebiyle beraber açıkça yazılmış olması gerekir. Eğer sebep belirtilmemişse bu durumda normalde almanız gereken yasal miras payının yarısına hak kazanırsınız. Önemli bir konuya daha temas etmekte yarar var. Diyelim ki aileniz sizi evlatlıktan reddetti. Ancak çocuklarınız var işte onlar mirastan size kalması gereken payı almaya hak sahibidirler.

Yorum Yaz

1 + 6 =