Hukukta Kadının Yeri Ve Kadına Şiddetin Önlenmesi

Merhaba ben avukat Elif Akar, bugün size değişen ve gelişen dünyada kadın yerinden bahsetmek istiyorum. Yıllardır avrupa birliği ülkeleri ile aynı düzlemde yaşayabilmek için birçok hukuk reformu yaptık. Fakat aynı düzlemde yaşayabilmemiz için aynı standartta kanunlara ve aynı standartta davranışlara sahip olmamız gerekir. Her ne kadar yasalarımız modern kültürü benimsemiş olsa da hala kültürümüz bu kanunları içselleştirmemiştir.

Ve biz meyvelerini alamamaktayız. Bu içselleştirmenin hızlandırılabilmesi için kadının toplumdaki yerinin artırılması hem iş hayatında hem de aile hayatındaki görevlerinin artması gerekir. Bu görevler artırılırken erkeklerin yani bizim ataerkil toplumdan gelmemizin sebebiyle bazı refleksler geliştirmesi kanun koyucu tarafından kısıtlanmalıdır.

Yani kadınlara pozitif ayrımcı haklar yükleyen yasalar konulmalıdır. Çünkü bilinçli ya da bilinçsiz olarak erkeklerin geliştirdiği refleksler bazen kadınlar için zararlı olabiliyor. 6284 sayılı kanunun 12nci maddesinin beşinci fıkrasında şöyle, bir örnek vermek istiyorum, kadına karşı şiddeti azaltmak için şöyle kavramlar yer almıştır, örf, adet, gelenek, kültür veya sözde namus amacıyla kadına karşı hiçbir şiddet hukuki eleştirilemez ve kadına karşı şiddetin her türlüsü yasaktır.

Hukukta somut delile dayanmayan hiçbir karar alınamaz ama burada çocuklara ve kadınlara karşı istisnai bir durum yaratılmıştır. Devlet şiddete maruz kalan kadınların tehlike anında kolayca kolluk kuvvetlerine ulaşabilmesi için kadem uygulamasını geliştirmiştir. Bu telefona indireceğiniz bir uygulama ile kullanıma açılacaktır. Bu uygulama ile tek bir tuşla ihtiyaç anında kolluk kuvvetleri eve çağrılabilir. Her kadın muhakkak kadar uygulamasından haberdar olmalıdır ve kendilerine gelebilecek en küçük tehditte kolluk kuvvetlerini aramaktan çekinme melidir.

Yorum Yaz

16 − 11 =