İcra Dosyanızın E-Devlette Görünmemesi Ne Anlama Gelir?

İcra dosyanızın edevlet te görülmesi ne anlama gelir?

Bu sorunun kendi içinde birkaç farklı cevabı var. Daha doğrusu birkaç farklı ihtimali icra dosyanız 4 nedenle devlette görünmüyor olabilir. Bu nedenlerden ilki dosyanın işlemden kaldırılmış olması sizi dosya borçlusu olarak düşünürsek, aleyhinize icra takibi başlatılıp ödeme emrinin tebliğ edilmesinden itibaren eğer alacaklı veya avukatı bir sene içerisinde icra dosyasında işlem yapmazsa. İcra müdürlüğü tarafından veya sizin talebinize dosya işlemden kaldırılır. Haliyle işlemden kaldırılan bu dosya artık devletten görünmez.

Tabi size bir bilgi paylaşmam gerekiyor. Eğer alacaklı gereken harcı yatırırsa takipsizlik nedeniyle düşen icra dosyasına yeni bir dosya numarası verilir ve yeniden aktif hale gelir, ikinci nedense dosyanızın alacaklısının alacağından feragat etmiş olma ihtimali tamam kabul ediyorum.

Kulağa hayli ilginç gelse de bazı durumlarda alacaklı kişi diyelim ki size ait aracı veya evi sattı ve alacağının neredeyse yüzde doksanına kavuştu baktı ki sizde başka hiçbir şey yok olması da mümkün görünmüyor icra müdürlüğüne başvurarak dosyadan feragat ettiğini bildiren biliyor tabi kalan miktar için feragat harcını yatırması kaydıyla genelde bu yola gitmek yerine dosyada işlem yapmayıp dosyanın düşmesini bekliyorlar Üçüncü nedene gelince.

icra dosyanizin e devlette gorunmemesi ne anlama gelir 300x166 İcra Dosyanızın E Devlette Görünmemesi Ne Anlama Gelir?

İcra borcunun zaman aşımına uğramış olma ihtimali malumunuz bir borç toplamda 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar. Yani borcunuz icraya konsa bile. Eğer düştüğü toplam süreler 10 yılı bulursa zaman aşımına uğramış demektir ve zaman aşımına uğrayan bir borcun icra takibine itiraz ederseniz dosyanın kapatılmasına karar verilir. Haliyle dosya kapatma yazısı neticesinde beraber e-devlet ten de silinir. Son nedense mahkeme kararıdır.

Bildiğiniz gibi aleyhine başlatılan icra takibine haklı nedenlerle itiraz ederek icra takibi durdurabilirsiniz. Karşı tarafsa icra takibine devam etmek için ya 6 ay içinde itirazın kaldırılmasını ya da bir yıl içinde iptal edilmesini sağlayacak olan davayı açmalı. Açılacak dava lehinize sonuçlarını kararda kesinleşmesinden sonra icra dairesinde dosyanız. Kapatılacaktır. Dolayısıyla devamında dosyanız e-devlet sisteminden düşecektir.

Bunların haricinde elbette borcunuzu öderseniz dosyanız infaz neticesinde kapatılacak ve e-devlet sisteminden düşecektir. Burada 2 durum var. Eğer maaşınızdan yapılan kesintilerle ya da evinizin arabanızın satışı sonucunda tüm borcu ödenirse icra müdürlüğü, dosyayı kendiliğinden infaz ediyor ancak. Eğer avukatın hesabına ödeme yaparsanız, avukat dosyanızla ilgili alacağı aldığına dair icra dairesine bildirimde bulunmazsa ve dosyanızın tahsil harcı ödenmezse dosyanız açık kalmaya devam edecektir. Bu nedenle avukat anlaştığınız da dosyanızın tahsil harcını mutlaka sorun ve onu da ödemenizi ekleyerek dosyanızın infaz edilmesini sağlayın ki bir kredi durumunda. Karşımıza çıkmasın.

Yorum Yaz

84 − = 80