İcra Tebligatı Nasıl Yapılır?

Tebligatın Nasıl Yapılması Gerekir?

İcra tebligatının nasıl yapılması gerekir? Bildiğiniz gibi tebligat, icra, vergi veya mahkeme durumu söz konusuysa buna dair bilgilendirilmeniz amacıyla size yapılan bildirimdir. Bu yazılı olduğu gibi duruma göre ilanen de olabilir. Tabi açılan icra dosyalarının yoğunluğunu varsayarsak, herhalde tebligatla en çok icra takiplerinde karşılaşıyoruz. Peki özellikle icra takibinde bir tebligatın usulüne uygun tebliğ edilmesi için nasıl bir yol izlenmesi gerekir?

Öncelikle tebligatın genel anlamda mernis adresine yapıldığını belirtelim ve öyle başlayalım. Postacı ilk olarak tebligatta yazan adresinize gelir. Eğer adresinizde yoksanız sizin yerinize evde yaşayan bir akrabanıza, ya da varsa evdeki hizmetliye isimlerini, soy isimlerini yazıp imzalarını da alarak. Tebligatı teslim eder. Peki evde olmalarına rağmen tebligat almazlarsa ne olur, o zaman memur bu durumu da kayıt altına alır ve tebligatı çıkış merciine yani icra müdürlüğüne iade eder.

icra tebligati nasil yapilir İcra Tebligatı Nasıl Yapılır?Peki evde hiç kimse yoksa memur bu durumda ne yapacak?

Mümkünse komşularına durumunu soracak ve kişinin neden adreste bulunmadığını. Taşınıp taşımadığını öğrenecek ve bu bilgiyi veren komşunun adını soyadını yazıp imzasını da alarak tebligatı gönderen kuruma aynen iade edecek. Ancak belirtmek gerekiyor ki, komşular herhangi bir evraka imza atıp daha sonra başlarına ne gelebileceğini tam olarak kestiremedikleri için. Yani tedirginlikten dolayı evrak imzalamazlar.

Postacı da mecburen imzadan imtina diye not düşüp tebligatı iade eder. Tebligat döndüğünde bu kez ikinci kez kesin tebliğ olacak şekilde gönderilir ki, buna 21 inci maddeye göre tebliğ nedir? Postacı ikinci kez kapınıza gelir. Evdeyseniz size değilseniz ama evde birileri varsa onlara tebligatı teslim eder. Onlar teslim almazsa ya da. Diyelim ki evde kimse yoksa bunun nedenini yani geçici şekilde evde olmadığınız mı, yoksa tamamen mi adresten ayrıldığınızı araştırmakla mükelleftir. Peki postacı bunu kime soracak? Sırasıyla komşunuza eğer komşunuzdan yanıt alamıyorsa o zaman bina yöneticinize oda olmadı kapıcıya, diyelim ki kapıcı yoksa muhtara.

İhtiyar heyeti azası, hatta zabıta amir ve memurlarına kadar bu durumu araştırması ve adlarını soyadlarını beyanlarını alıp tutanağa geçirmesi gerekir. Tabi devamında tebligatı muhtara ihtiyar heyeti azasına, ya da zabıta amir veya memurlarına teslim etmelidir. Postacının işi burada bitmiyor. Tekrar sizin adresinize dönüp tebligatı nereye ve kime teslim ettiğinin yazılı olduğu 2 nolu haber kağıdını kapınıza yapıştırır. Postacı bu sıraya uyulmazsa yapılan tebligat usulsüz sayılır. Bu arada bir noktayı belirtmek gerekiyor. Eğer avukatınız veya bir vekiliniz varsa, tebligat ona değil de size tebliğ edilirse. Bu da yine usulsüz tebligat anlamına gelir.

Yorum Yaz

+ 18 = 24