İkinci Yeni Yargı Paketinde Neler Var?

İkinci yargı paketinde neler var? Yargı reformu strateji belgesi kapsamındaki ilk paket yakın bir tarihte meclisten geçip resmi gazetede yayımlandıktan sonra gözler nafaka ve ceza düzenlemelerini içeren ikinci yargı paketine çevrilmişti. Özellikle gazete ve televizyon haberlerinden yola çıkarsak bu yılın aralık ayına kadar paketin meclis gündemine gelmesi ve onaylanması durumu söz konusu. Dilerseniz ikinci yargı paketinde neler olduğunu. Adım adım inceleyelim.

Bu yargı paketinde nafaka konusunda köklü bir değişikliğe gidiliyor. Buna göre nafaka için öngörülen süre en az 2 yıl yani bir ay bile evli kaldıysanız en az 2 yıl boyunca nafaka alabilmeniz söz konusu olacak. 2 yıldan daha uzun olan evlilik sürelerinde ise takdir yetkisi kimde olacak. Hakim nafaka süresini takdir ederken, evlilikte geçen süreyi çiftlerin ekonomik ve eğitim durumlarını. Yaş, fiziksel ve biyolojik durumları ve tarafların kusur oranları gibi hususları göz önünde bulunduracak.

Ancak tasarı tam netleşmediği için hâkimin takdir yetkisi olmama ihtimali de var. Yani konuyu hakimin takdirine bırakmak yerine, nafakanın maksimum 5 yıl bağlanması şeklinde bir düzenlemeye gidilebilir. Eğer bu şekilde olursa 5 yıl evli kalan yaşında kalabilecek. 5 yıldan fazla evli kalıp boşanan anlarda. Yine en fazla 5 yıl boyunca nafaka alabilecek. Nafakanın dışında boşanan çiftlerde çocuğun icra müdürlüğü eliyle karşı tarafa teslim edilmesi de tarihe karışacak.

ikinci yeni yargi paketinde neler var 300x169 İkinci Yeni Yargı Paketinde Neler Var?

Bu görevi icra dairelerinin yerine yeni kurulacak ve içinde psikologlarla pedagogların bulunduğu çocuk teslim merkezleri yerine getirecek. Böylece hem çocukların ve ebeveynlerin psikolojik anlamda yıpranmasını önüne geçilmesi hem de icra vasıtasıyla. Çocuk teslimi gibi çağ dışı bir uygulamaya son verilmesi hedefleniyor. Bunların haricinde ceza infaz yasasında bir düzenlemeye gidilerek bazı değişiklikler yapılması da öngörülüyor. bir kere af konusu kesinlikle gündemde yok. Bununla birlikte toplumda bazen şöyle bir algı oluşabiliyor, işlenen bazı suçlar cezasız kalıyor, işte bu algıyı kırmak için bir düzenlemeye gidiliyor. Artık bir kişinin işlediği suçun cezası. bir ay bile olsa o kişi 3 gün dahi olsa cezaevine girecek ve orada görecek.

Devlet bu sayede suç işleyeni ıslah edebileceğine inanıyor. Bunun dışında mesela infaz süresi artık mevcut cezanın üçte ikisi olarak değil, yarı yarıya olacak şekilde düzenlenecek. Ayrıca infaz süresinin yüzde 80 ini yani beşte dördünün çeken bir hükümlü, kalan süreyi de denetimli serbestlik kapsamında geçirmek üzere. Tahliye edilecek bunu bir örnekle açıklamak gerekirse farz edelim ki, sizin için toplam 10 yıl hapis cezasına hükmedildi. bir başka deyişle 120 ay mevcut düzenlemede bu cezanın 80 ayını çekmeniz gerekiyor. Ancak yeni yargı paketi resmi gazetede yayımlandıktan sonra bu süre 60 düşecek yani 5 yıla ayrıca 60 ayında yüzde 80 ini başka bir deyişle beşte dördünü yani 48 ayını çektikten sonra.

Kalan süreyi de denetimli serbestlik kapsamında geçirmek üzere tahliye edeceksiniz. Fakat taslak tam olarak netleşmediği için denetimli serbestlik konusu biraz muallakta kalıyor. Zira denetimli serbestlik mevcut durumda. Zaten suç tarihine göre bir yıl ya da 2 yıl iken öngörülen düzenlemede eğer ceza oranına göre olursa bir yarar sağlayacak. Ancak bununla birlikte denetimli serbestlik süresinin. 3 yıla çıkarılacağı da öngörülüyor. Asıl beklenti de zaten bu yönde. Eğer bu şekilde olursa 7 yıl ceza alan bir kişinin infaz süresi zaten yarı yarıya olup 3 buçuk yıla inecek. Bu kişi cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra kalan 3 yıl için denetimli serbestlikten yararlanabilecek. Herkesin merakla beklediği 5 yıllık şartlı ceza indirimi konusunda henüz tam anlamıyla uzlaşma sağlanmış değil. Bunun da nedeni bu indirim bir kereye mahsus olacak.

Yoksa kalıcı bir düzenleme olacak düşüncesi kişisel kanaatim toplumdaki bu beklenti olumlu cevap verileceği, yani kalıcı olmasa da bir defaya mahsus olacağı yönünde. Ayrıca taslak bu haliyle yasalaşırsa infazını tamamlamış olanlara da tahliye yolu açılıyor. Ancak cinayet, taciz ve tecavüz gibi cinsel saldırı suçları, Atatürk’e cumhurbaşkanına, millet meclisini hakaret anayasayı ihlal suçu terörle mücadele kapsamındaki suçlar. Casusluk silahlı kalkışma, hükümete karşı işlenen suçlar bu düzenlemenin dışında tutulacak. Bununla birlikte bir kişi yeniden suç işlerse de infaz düzenlemesinden faydalanacak. Bundan ne anlıyoruz? Denetimli serbestlik kapsamında suç işleyenler açısından yarı yarıya infaz süresinden yararlanma durumu olmayacak. Bu pakette şartlı tahliye konusunda da bir düzenleme öngörülüyor. Mevcut durumda şartlı tahliye olan biri. Yeni bir suç işlediğinde hem yeni suçun cezasını hem de şartlı tahliyeden kalan süreyi cezaevinde geçiriyor.

Halbuki yapılması planlanan yeni düzenlemeyle bu duruma sınırlama getirilecek. Yani eğer kişi yeni bir suç işlerse hem yeni suçun cezasını çekecek hem de yeni cezanın bir kata kadar da eski cezasından çekecek. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak diyelim ki ahmet cezasını çekti. Cezasının tamamlanmasına 4 yıl kala da şartlı salıverildi. Şartlı salıverilme dair uygulaması devam ederken, cezası bir yıl olan bir suç işledi ve bu nedenle de cezaevine gönderildi. Ahmet hem ikinci cezasından olan bir yıllık cezasını çekecek hem de eski cezası olan 4 yılda bir yıl çekecek. Yani eski cezadan çekilecek oran yeni ceza kadar olacak. Bunların yanı sıra yeni yargı paketine göre. bir buçuk yılın altında olan cezalar hafta sonu ve geceleri de çekilebilecek.

Bu durum şu anda mevcut. Ancak halihazırda yalnızca 6 ayla sınırlı. Dolayısıyla iyileştirme olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca kadınların alacakları cezalar açısından da bir düzenleme mevcut. Tasarı resmi gazetede yayımlanarak kadınlar 2 yıla kadar olan hapis cezalarını evlerinde çekebilecekler. Kadınların yanı sıra yaşlıların alacakları cezalar açısından da. bir düzenleme, daha doğrusu bir iyileştirme söz konusu.

70 Yaş ve üzerindekiler 3 yıla kadar alacaklar hapis cezalarında ve yine 75 yaş ve üzerindekilerin de 5 yıla kadar alacakları hapis cezalarını evlerinde infaz etmenin yolu açılacak. Bu kişilerin takibi elektronik sistemle yani elektronik kelepçeli gerçekleştirecek. Bunların haricinde haklarında adli kontrol kararı verilecek olan çocuk hükümlüler için. Psikolog görevlendirilmesi öngörülüyor. Son olarak çokça gündeme gelen doğum yapan kadın hükümlüler için de bir düzenleme getirilmesi hedefleniyor. Eğer tasarı yasalaşırsa bebek bir yaşına gelene kadar annenin infazı ertelenecek. Yani annenin cezaevine gönderilebilmesi için öncelikle bebeğin bir yaşını doldurması beklenecek.

Yorum Yaz

73 − 68 =