Kira Kontratı Hangi Durumlarda Sona Erer

Kira kontratı hangi durumlarda sona erer?

Burada sözleşmenin durumuna bakmak lazım. Genelde sizi kiracı olarak düşünelim. Kira sözleşmenizin süresi belli ise yani örneğin bir yıllık sa sözleşme süresinin dolmasına en az 15 gün kala durumu bildirerek sözleşmeyi sona erdirebilir siniz. Fakat ev sahibiniz aynı gerekçeyle sözleşmeyi sona erdiremez. Eğer kira sözleşmenizin ne zaman sona ereceği belirsiz se ki buna belirsiz süreli kira sözleşmesi denir. İstediğiniz zaman yapacağınız yazılı bildirimle sözleşmeyi sona erdirebilir siniz. Burada ev sahibinin de aynı şekilde sözleşmeyi sona erdirme şansı vardır. Ancak bir şartla kiranın başlangıcından 10 yıl geçmiş olacak.

Burada bir husus çok önemli. Hani bildirimde bulunacaksınız ya mutlaka yazılı olmalı ve noter vasıtasıyla ya da iadeli taahhütlü mektupla göndermelisiniz. Bunun haricinde kiraya veren kişi, bazı durumlarda dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir. Sözgelimi kendisi, eşi, çocukları, anne veya babası ya da bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri ihtiyacı varsa veya kiralanan yerde inşaat imar anlamında ciddi değişiklikler olacaksa ve bu işler sırasında burası kullanılmayacaksa kiraya veren kişi, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonundan bir ay içinde açacağı dava ile kontrolü sona erdirebilir.

kira kontrati hangi durumlarda sona erer 150x150 Kira Kontratı Hangi Durumlarda Sona Erer

Bu durum aynı şekilde siz kiracı iken mülk sahibi daire sattığında. Devralan kişi için de geçerlidir. Eğer devralan kişinin de az önce bahsettiğim gibi ihtiyaçları varsa satın aldığı tarihten başlayarak bir ay içinde durumu size yazılı olarak bildirmek koşuluyla kira sözleşmesini 6 ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Ancak isterse ihtiyaç gerekçesiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir. Yani 6 ay beklemesine gerek yok.

Bir başka durum söz gelimi siz kiracısının ve kira sözleşmesi devam ederken kira bedelini ödemediğiniz için mülk sahibinin size yazılı olarak noter veya iadeli taahhütlü mektupla 2 kez ihtar göndermesine sebep oldunuz. Bu durumda da bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarın yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Son olarak mülk sahibi eğer sizin veya birlikte yaşadığınız eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu nuz olduğunu sonradan öğrendi ise sözleşmenin bitiminden itibaren bir ay içinde sözleşmeyi. Dava yoluyla sona erdirebilir. Kira sözleşmesinden kaynaklanan bu davalar sulh hukuk mahkemesinde açılır. Kiraya verenin açacağı davalar kiracının yani sizin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açılmalıdır.

Yorum Yaz

11 + = 15