Tehir-i İcra Nedir?

Tehir-i İcra Nedir?

Tehiri icra nedir? Bir diğer adı icranın geri bırakılması olan tehiri icra süreci şöyle işler Volkan davanın sonunda Sedata karşı kaybeder. Sedat mahkemenin kararını tebliğ alır almaz Volkan’ın temmuz sürecini beklemeden alacağını ilamlı icra yoluyla tahsil etmeye çalışır ve bunun için icra takibi açar. Volkan da mahkemenin yanlış karar verdiğini, dolayısıyla kararı Yargıtay’a temyize göndereceğini söylüyor ama bu süre zarfında Sedat’ın icrasını da engellemek istiyor. Peki bunun için ne yapmalı? Tehiri icra yani icranın geri bırakılması talebinde bulunmalı.

Volkan bunun için şimdi söyleyeceklerimizi sırasıyla yerine getirecek ki bu kararı alabilsin. Öncelikle mahkemenin kararını temyiz edecek. Ancak dilekçesini mutlaka tehiri icra talebi ile sunmalı. Bakın burası çok önemli çünkü icranın geri bırakılması kararını verecek olan merci, Yargıtaydır. Dolayısıyla Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunurken mutlaka ama mutlaka tehiri icra talepli olarak belirtilmesi gerekiyor.

tehir i icra nedir 150x150 Tehir i İcra Nedir?Volkan bunu yapar yapmaz hemen mahkemeden derkenar denilen yani icranın geri bırakılması talebinin olduğunu ve bunu Yargıtay’a sunduğunu mahkemenin bunu onayladığını gösteren belgeyi alacak ve götürüp icra dosyasına talep açarak ekleyecek Volkan hemen bununla birlikte Yargıtay’dan tehiri icra kararı alabilmek için icra dosyasına toplam alacak ve 3 aylık faizine tekabül eden tazminatı yatırması gerekiyor?

Bu teminat nakit olabildiği gibi taşınır veya taşınmaz mallarda olabiliyor. Peki bu teminata kim onay veriyor? Tabi icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesi Volkan’ın teminatına olur dedikten sonra volkan icra müdürlüğüne gidecek ve Yargıtay’dan tehiri icra kararı getirebilmesi için kendisine 60 günlük mehil vesikası yani süre verildiğini gösteren belge alacak. Volkan, bu süre zarfında Yargıtay’dan tehiri icra kararı getiremezse icra dairesine başvurup 30 gün daha ek süre alabilir ancak bir daha süre alamaz. Eğer Volkan toplam 90 günün sonunda bu kararı getiremezse o zaman, Sedat dosyadaki teminattan alacağını tahsil edebilecek. Ancak eğer Volkan bu süre zarfında icranın geri bırakılması kararını icra müdürlüğü ne sunarsa Yargıtay’dan bozma veya onama kararı gelene kadar icra durmuş olacak.

Yorum Yaz

− 5 = 1