Yasal Miras Payı, Saklı Miras Payı Nedir?

Yasal Miras Payıyla Saklı Miras Payı Arasındaki Fark Nedir?

Yeşilçam filmlerindeki fabrikatörlerin en meşhur repliği, sanırım seni mirasından mahrum ederim diye bunu da en sık Hulusi Kentmen kullanırdı. Nedeni de oğlu veya kızının statü anlamında böyle kendisinden daha zayıf durumda olan birisiyle evlenmek istemesine engel olmak için, gücünü kullanması ama bir adama hem fabrikatör olmak.

Hem de çocuğunu mirastan mahrum bırakmak, ancak bu kadar yakışabilirdi. Lakin o zengin fabrikatörün unuttuğu şey oğlunu mirasından mahrum bıraksa bile bunun ancak yasal payı için geçerli olabileceğini, yani evin oğlu eğer ailesine karşı çok ağır bir suç işlemedi ise ve evlatlık görevlerini de yerine getirdiyse babası onu mirasından mahrum bıraksa bile yine de babasının mirasında. Saklı bir paya sahip olacaktır.

yasal miras payi sakli miras payi nedir Yasal Miras Payı, Saklı Miras Payı Nedir?Demek ki neymiş öyle şov yapar gibi evladı mirasından mahrum bıraktığı anda bile dımdızlak ortada kalmıyor. Yine de mirasta pay sahibi oluyor. O halde şunu diyebiliriz, eğer ortada bir feragat sözleşmesi veya mirastan haklı sebeplerle mahrum bırakma durumları yoksa, miras bırakan fabrikatör Hulusi oğlu Ferit in saklı miras payı üzerinde tasarrufta bulunamıyor. Ferit’in mirastan normal miras payının yarısı olan bir bölü 2 oranında saklı payını alma hakkı var.

Peki bu durum sadece Ferit için mi geçerli, yani sadece Ferit mi mirastan men edilmesine rağmen saklı paya sahip hayır, fabrikatör Hulusi nin oğlu dışında, annesinin, babasının ve eşinin saklı miras payı vardır. Ancak her birinin saklı payı farklıdır. Şöyle ki, fabrikatör Hulûsi’nin anne ve babasının saklı miras payları. Yasal miras paylarının dörtte biri oranındadır. Lakin eş konusunda 2 durum söz konusu. Eğer eşi kendi çocuklarıyla birlikte mirasçı olursa veya fabrikatör Hulusi in anne ve babasıyla birlikte mirasçı olursa, normalde yasal miras payı ne kadarsa saklı miras payı aynen o kadardır, ama sözgelimi çocuk yok, anne ve baba da yok. Bu durumda Hulusi bey’in eşinin saklı miras payı, yasal miras payının dörtte üçü, diğer deyişle yüzde 75şidir.

Yorum Yaz

53 − = 43