Yıldırım Haciz Nasıl Gerçekleştirilir, İtirazın Sonuçları Ne Olur?

Yıldırım Haciz Nasıl Gerçekleştirilir?

Yıldırım, haciz için önce ne gerekiyor? Vadesi gelmiş veya gelmemiş alacağınız için asliye hukuk mahkemesine başvurmak. Peki mahkeme neye bakacak? İhtiyati haciz talebinde bulunduğunuz alacağımız var ya, işte onun dayanağı ve İhtiyati haciz talebinizin sebepleri ikna edici mi değil mi? Diyelim ki ikna oldu. Bu durumda en az yüzde 15 olacak şekilde bir teminat belirledi ve sizde teminat yatırdıktan sonra İhtiyati haciz kararını verdi. Bu arada mahkeme olumsuz karar da verebilir. Böyle bir durum olursa. Karara karşı istinaf yoluna başvura biliyorsunuz. Neyse biz kararı aldığınızı varsayıyoruz ve öyle ilerliyoruz. Karar aldıktan sonra 7 gün içinde icra takibini başlattınız ve toplamda 10 gün içinde. Borçlu olduğunu iddia ettiğiniz karşı tarafın mallarına bir sabah ansızın yıldırım haciz çaktınız.

Burada süreç şöyle işliyor, elinizdeki ihtiyati haciz kararını süresinde icra dairesine infaz edilmesi için götürdüğünüzde derhal işleme alınır ve borçlu adına sorgulama yapılarak, varsa menkul ve gayrimenkul mallarına anında İhtiyati hacize ilişkin şerh işlenir. Bununla birlikte belirlenmiş adresleri varsa ki bu genelde ticari adres oluyor. Gidip oradaki malları, makinaları, yani halinize uygun olan eşyaları tedbiren oradan aldırıp yediemin güvencesine terk edebiliyorsunuz.

Borçlu kişi icra görevlilerini karşısında gördüğünde ya da tam aracını satmak isterken durumu fark ettiğinde yaşadığı şoktan sonra yapabileceği 2 şey olacak ya gidip iddia edilen alacak tutarını mahkemenin veznesine teminat olarak gösterecek ve devamında alacağı ilişkin itiraz müessesini harekete geçirecek, ya da haksız olarak veya kanuna uygun olmayan şekilde alındığını düşündüğü İhtiyati haciz kararına. Kararı veren mahkemeye itiraz edecek. Bu arada hemen belirtelim, teminatın illa nakit olmasına gerek yok. Mahkemenin kabul edeceği taşınır veya taşınmaz rehni devlet tahvili, banka mektubu da mahkemeye sunarak, İhtiyati haciz kararını kaldırıp tabi.

yildirim haciz nasil gerceklestirilir itirazin sonuclari ne olur 300x156 Yıldırım Haciz Nasıl Gerçekleştirilir, İtirazın Sonuçları Ne Olur?Yıldırım Haciz Kararına İtirazın Sonuçları Ne Olur?

Bir sabah ansızın yüz yüze geldiniz, İhtiyati haciz kararından sonra eğer teminat verme durumunuz yoksa o zaman mahkemeye itiraz için başvurmanız gerekecek. Mahkemede 3 durumu öne sürerek itiraz edebilirsiniz. Bir salih bu ihtiyacı haciz kararı için yatırılan teminat yetersiz. Çünkü benim yaptığım iş neticesinde eğer karşı taraf icranın ya da davanın sonunda haksız çıkarsa uğrayacağı zarar toplam miktarın yüzde 60 ine denk geliyor.

Ama siz buna dikkat etmişsiniz diyebilirsiniz ya da ihtiyacı harici sebepleri geçerli değil. Çünkü ben hazırda işleyen bir işletme sahibiyim ve mal kaçırmıyorum. Adresinde belli borcun süresi gelmemiş ya da tamam borcun süresi gelmiş ama karşı taraf yapması gerekeni yapmadığı için, bende ödeme yapmadım. Dolayısıyla beni dinlemeden verdiğiniz bu karar yanlış, buna itiraz ediyorum diyebilirsiniz. Yine bir başka itiraz gerekçemiz de mahkemenin yetkisine olabilir. Yani mevcut senette yazan ödeme yerine göre bu kararın benim ikametgahında olan asliye ticaret mahkemesinden alınması gerekirken, alacaklı kendi ikamet yandan almış. Halbuki siz bu kararı verme yetkisine sahip değilsiniz.

O yüzden yetkinize itiraz ediyorum. Diyebilirsiniz ki bu sonuncusu çok havalı olur. Peki tüm bunlar için kaç gün süreniz olduğunu biliyor musunuz? Eğer kararın uygulanması için adresinize gelindi ise yani, bu karar yüzünüze karşı infaz edildi ise bu tarihten itibaren aksi takdirde haciz tutanağını size tebliğinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye müracaat edip itiraz etmelisiniz. Mahkeme bunun devamında tarafların sebeplerini ve iddiaları inceleyecek ve duruşma günü verip tarafları dinleyip ona göre kararını verecektir. Yani kararını değiştirebilir de, kaldırabilir de ya da aynı şekilde devamına da karar verebilir.

Olur da siz veya alacaklı kişi ya da her ikiniz de duruşmaya gelmezse o zaman hakim evrak üzerinden inceleme yaparak kararını verir. Bu arada mahkemenin vereceği karara karşı 2 tarafta istinaf yoluna başvurabilir. İstinaf makamı olan bölge adliye mahkemesi, bu başvuruyu öncelikli sıraya alır ve inceler, istinaf mahkemesinin verdiği karar kesindir. Ayrıca şu bilgiyi de unutmayalım, diyelim ki mahkeme kararın devamına hükmetti.

Sizde borçlu olarak bu kararı istinafa taşıdınız, bunu yapmış olmanız yani istinaf başvurunuz İhtiyati haciz kararının icrasını durdurmayacaktır. Sonuç olarak ihtiyati haciz alacaklı açısından kendini sağlama alma yöntemi olup devamında alacaklının borçluya ödeme emri gönderilmesi gerekir ki, bundan sonra eğer borçlu ödeme gününe itiraz ederse, alacaklının bu itiraz karşısında 7 gün içinde itirazın kaldırılması ya da iptali yoluna başvurması gerekir. Aksi takdirde ihtiyati haciz kararı düşer. Normal prosedür işlemeye başlar. Peki yatırdığınız teminatı ne zaman alabiliyorsunuz? Eğer borçlu ödemeye itiraz etmezse yani icra takibi kesinleşirse, mahkemeye başvurarak teminatınızı geri alabiliriz.

Yorum Yaz

48 − = 46